Overzicht:

Bibliografie

Export 3 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: Author is Proost, D.  [Clear All Filters]
Book Chapter
Proost, D. (1996).  Eenoudergezinnen en echtscheiding. (Van Haegendoren, M., Vanherck, R., Ed.).Arme vrouwen?! Vrouwen in de kijker van het armoedeonderzoek.. 133-164.
CSB Bericht
Other Journal Article
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020