Overzicht:

Bibliografie

Export 1 results:
Sort by: Author [ Title  (Desc)] Type Year
Filters: Author is Haarlem, A.V.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
N
Marx, I., & Van Mechelen N. (2009).  Naar Europese normen inzake minimuminkomensbescherming: obstakels en uitdagingen. (Vranken, Jan, Campaert, Geert, Dierckx, Danielle, Haarlem, A.V., Ed.).Arm Europa. Over armoede en armoedebestrijiding op het Europese niveau . 179-194.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020