Overzicht:

Bibliografie

Export 10 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: Author is Van Ourti, T.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
D
De Graeve, D., Jegers M., & Van Ourti T. (2001).  De invloed van de eigen betalingen door de patiënt op de toegang tot de medische zorg: het economisch denkkader.. (van Limbergen, G., Ed.).Sociale grondrechten als bakens voor een vernieuwd sociaal recht: liber amicorum professor Maxime Stroobant . 225-235.
H
M
S
W
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020