Overzicht:

Bibliografie

Export 2 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: Author is Dierick, M.  [Clear All Filters]
Book Chapter
De Graeve, D., & Kurz X. (2003).  Economische evaluatie bij mentale stoornissen. (Dierick, M., Ed.).Handboek Psychofarmacotherapie.
De Graeve, D. (1999).  Economische evaluatie bij mentale stoornissen. (Dierick, M., Ed.).Handboek Psychofarmacotherapie . 548-560.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020