Overzicht:

Bibliografie

Export 1 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: Author is Melvissen, J.  [Clear All Filters]
Book Chapter
De Lathouwer, L. (1999).  Het Belgische werkloosheidsstelsel: een evaluatie vanuit sociaal-zekerheids- en arbeidsmarktperspectief. (Van Hoof, J., Melvissen, J., Ed.).In banen geleid. Nieuwe vormen van sturing op de arbeidsmarkt in België en Nederland.. 185-210.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020