Overzicht:

Bibliografie

Export 1 results:
Sort by: Author [ Title  (Desc)] Type Year
Filters: Author is Dewachter, W.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
H
Deleeck, H. (1995).  Het sociaal beleid. (Dewachter, W., Ed.).Tussen staat en Maatschappij, 1945-1995. Christen-democratie in België. . 345-377.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019