Overzicht:

Bibliografie

Export 10 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: Author is Vandelannoote, Dieter  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
D
Marx, I., & Vandelannoote D. (2009).  De arbeidssociologie in Vlaanderen 1984-2009, en daarna. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken . 25(3), 290-294 .
H
M
W
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020