Overzicht:

Bibliografie

Export 2 results:
Sort by: [ Author  (Desc)] Title Type Year
Filters: Author is Carrin, G.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
De Graeve, D., Carrin G., & Janssens I. (1995).  Belgium: an overview of physician manpower policy issues. Cahiers de Sociologie et de Démographie Médicales . 35(3-4), 209-220.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020