Overzicht:

Bibliografie

Export 9 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: Author is Popelier, Patricia  [Clear All Filters]
Book
Book Chapter
International peer-reviewed journal article
Other Journal Article
Cantillon, B., Popelier P., & Mussche N. (2011).  Waarom duurt het allemaal zo lang?. Samenleving en politiek. jrg. 18, pp.4-14.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020