Overzicht:

Bibliografie

Export 86 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: Author is De Lathouwer, Lieve  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Smulders, P., De Lathouwer L., & Fouarge D. (2004).  Arbeid en Sociale Zekerheid: start van een serie. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken . 121-123.
De Lathouwer, L. (2000).  Arbeidsmarkt en armoede in de jaren negentig: wat leert het CSB-onderzoek. Nieuwsbrief van het Steunpunt WAV . 4, 114-119.
De Lathouwer, L., & Bogaerts K. (2001).  Arbeidssurplus en vervangingsratio … Met een druk op de knop. Over.Werk, Tijdschrift van het steunpunt WAV . 11(3), 50-53.
Cantillon, B., De Lathouwer L., Marx I., van Dam R., & Van den Bosch K. (1999).  Armoede en welvaart in België. Nieuwsbrief Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming. 3, 99-102.
B
C
De Lathouwer, L., Debacker M., & Bogaerts K. (2007).  Care in Modern Welfare States and Social Policies: The case of Belgian Time Credit.. (Anxo, Dominique, Ed.).Labour market transitions and time adjustment over the life course.. 163-184.
De Lathouwer, L. (2002).  Challenges on poverty and unemployment for the European social model. (Verlaeckt, K., Vitorino, V., Ed.).Unity and diversity: the contribution of the social sciences and the humanities to the European Research Area..
De Lathouwer, L. (2001).  Controverse rond de actieve welvaartsstaat. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken . 17(1), 4-6.
D
De Lathouwer, L., & Bogaerts K. (2002).  De werkloosheidsval: diagnose. De Gemeente . 6(7), 48-51.
E
De Lathouwer, L. (2003).  Een evaluatie van schorsing artikel 80. Over-werk Tijdschrift van het Steunpunt WAV . 3, 122-223.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020