Overzicht:

Bibliografie

Export 27 results:
Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
Filters: Author is Andries, Mark  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Andries, M. (1996).  The Politics of Targeting: the Belgian Case. Journal of European Social Policy . 6(3), 209-223.
Andries, M. (1995).  De achterkant van de ongelijkheid. Over inkomensdenivellering, oorzaken en gevolgen. Vlaanderen Morgen, tweemaandelijks cahier van de werkgemeenschap Vlaanderen morgen. 15-23.
Andries, M. (1996).  Gewaarborgde minimuminkomens voor gehandicapten en bejaarden. Een analyse. De Gids op Maatschappelijk Gebied . 87(12), 1015-1025.
Andries, M. (1995).  Ontwikkeling Belgische bijstandsvoorzieningen in vergelijkend perspectief. De Gids op Maatschappelijk Gebied . 2, 179-187.
Andries, M. (1996).  Welke selectiviteit in de sociale zekerheid?. Samenleving en Politiek . 3(1), 3-8.
Andries, M. (1996).  Het bestaansminimum als laatste wapen van de sociale zekerheid in de strijd tegen de armoede. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid . 3, 655-674.
C
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019