Overzicht:

Bibliografie

Export 29 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: Author is Andries, Mark  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Andries, M. (1995).  De achterkant van de ongelijkheid. Over inkomensdenivellering, oorzaken en gevolgen. Vlaanderen Morgen, tweemaandelijks cahier van de werkgemeenschap Vlaanderen morgen. 15-23.
Cantillon, B., & Andries M. (1996).  De organisatie van de sociale zekerheid in België. (Vanneste, J., Ed.).Openbare financiën. 3(7), 13-90.
G
Andries, M. (1996).  Gewaarborgde minimuminkomens voor gehandicapten en bejaarden. Een analyse. De Gids op Maatschappelijk Gebied . 87(12), 1015-1025.
H
I
Andries, M. (1995).  Inkomensdualisering tussen werkenden en uitkeringstrekkers op aktieve leeftijd?. (Van der Hallen, P., Ed.).Arbeidsmarktonderzoekersdag 1995. Verslagboek. . 27-41.
L
M
O
P
Andries, M. (1996).  The Politics of Targeting: the Belgian Case. Journal of European Social Policy . 6(3), 209-223.
S
T
Cantillon, B., Andries M., Meulemans B., & Tan B. (1996).  Twintig jaar armoede en beleid inzake armoedebestrijding. 25 jaar Dienst Maatschappelijk Werk in CM: studie en ontmoetingsdag.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020