Overzicht:

Bibliografie

Export 2 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Desc)] Year
Filters: Author is De Schutter,J  [Clear All Filters]
Other Journal Article
Book Chapter
De Schutter, J., Storms B., & Penne T. (2016).  Hoeveel bedraagt de minimale kostprijs voor energie in Vlaanderen. (Oosterlynck, S, Raeymaeckers, P, Delbeke, B., Ghys, T., Debruyne, P, Coene, J, Ed.).Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2016. Blik op energiearmoede. 99-123.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020