Overzicht:

Bibliografie

Export 8 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: Keyword is European Union  [Clear All Filters]
Book Chapter
Goedemé, T. (2009).  Armoede in de Europese Unie. Loopt er een scheidslijn tussen Oost en West?. (Vranken, Jan, Campaert, Geert, Dierckx, Danielle, Van Haarlem, An, Ed.).Arm Europa. Over armoede en armoedebestrijding op het Europese niveau. 103-124.
International peer-reviewed journal article
Working Paper
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019