Overzicht:

Bibliografie

Export 48 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: First Letter Of Title is A  [Clear All Filters]
2018
Lens, D., & Oslejova J. (2018).  Arbeidsmarkttransities van immigranten in België. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. 34, Abstract
2017
2016
Bradshaw, J., & Marchal S. (2016).  Annex 2 : a comparison of minimum income schemes in European countries using MIPI data. Minimum income schemes in Europe. A study of national policies 2015. / Marlier, E. [edit.]; Frazer, H. [edit.]. 39–44.
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Goedemé, T. (2009).  Armoede in de Europese Unie. Loopt er een scheidslijn tussen Oost en West?. (Vranken, Jan, Campaert, Geert, Dierckx, Danielle, Van Haarlem, An, Ed.).Arm Europa. Over armoede en armoedebestrijding op het Europese niveau. 103-124.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019