Overzicht:

Bibliografie

Export 69 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is B  [Clear All Filters]
A [B] C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
B
Gijselinckx, C. (1998).  Bestaansonzekerheid in dynamisch perspectief. Bevolking en Gezin. 27(1), 17-43.
[Anonymous] (2011).  Bestaansonzekerheid: De Verhoogde Tegemoetkoming in de Ziekteverzekering als Indicator. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. Abstract
Cantillon, B., & Van Mechelen N. (2012).  Between dream and reality...On anti-poverty policy, minimum income protection and the European social model. (Cantillon, Bea, Verschueren, Herwig, Ploscar, Paula, Ed.).Social Inclusion and Social Protection in the EU: Interactions between Law and Politics. 173-204.
Cantillon, B. (2014).  Beyond Social Investment. Which Concepts and Values for Social Policy-Making in Europe?. (Cantillon, Bea, Vandenbroucke, Frank, Ed.).Reconciling work and poverty reduction: how successful are European welfare states?.
Deleeck, H. (1997).  Bismarck, Otto von. The International Encyclopedia of Public Policy and Administration . 198-200.
Deleeck, H., & Storms B. (1989).  Blijvende ongelijkheden in het onderwijs: tien jaar later. De gids op maatschappelijk gebied. 80(12), 1119-1138.
Tan, B. (1998).  Blijvende sociale ongelijkheden in het Vlaamse onderwijs. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid . 1, 87-98.
Tan, B. (1998).  Blijvende sociale ongelijkheden in het Vlaamse onderwijs. Tijdschrift voor Sociologie . 2, 169-197.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020