Overzicht:

Bibliografie

Export 65 results:
Sort by: [ Author  (Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Title is B  [Clear All Filters]
A [B] C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
V
Van Lancker, W. (2012).  Book Review: Poverty and Deprivation in Europe, by B. Nolan and C.T. Whelan. Journal of Common Market Studies. 50(5), 860-861.
Van den Bosch, K., Van Mechelen N., & Storms B. (2009).  Besluit. (Storms, Bérénice, Van den Bosch, Karel, Ed.).Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen. pp315-328.
T
S
R
P
M
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019