Overzicht:

Bibliografie

Export 68 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is B  [Clear All Filters]
Working Paper
Thesis
Report
Other Journal Article
Marx, I., & Nolan B. (2011).  Bas salaires et pauvreté au travail en Europe: une préoccupation croissante?. Reflets et perspectives de la vie économique. 50(4), p. 75-94.
Deleeck, H. (2000).  Bedreigt de euro de sociale zekerheid. Connect, Tijdschrift Nationale Bank . maart 2000,
De Graeve, D., Carrin G., & Janssens I. (1995).  Belgium: an overview of physician manpower policy issues. Cahiers de Sociologie et de Démographie Médicales . 35(3-4), 209-220.
Gijselinckx, C. (1998).  Bestaansonzekerheid in dynamisch perspectief. Bevolking en Gezin. 27(1), 17-43.
[Anonymous] (2011).  Bestaansonzekerheid: De Verhoogde Tegemoetkoming in de Ziekteverzekering als Indicator. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. Abstract
Deleeck, H. (1997).  Bismarck, Otto von. The International Encyclopedia of Public Policy and Administration . 198-200.
Deleeck, H., & Storms B. (1989).  Blijvende ongelijkheden in het onderwijs: tien jaar later. De gids op maatschappelijk gebied. 80(12), 1119-1138.
Tan, B. (1998).  Blijvende sociale ongelijkheden in het Vlaamse onderwijs. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid . 1, 87-98.
Tan, B. (1998).  Blijvende sociale ongelijkheden in het Vlaamse onderwijs. Tijdschrift voor Sociologie . 2, 169-197.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020