Overzicht:

Bibliografie

Export 92 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is E  [Clear All Filters]
Book Chapter
Corluy, V., Mussche N., & Marx I. (2011).  Economische migratie of economiseren van migranten?. (Timmerman, Christiane, et al, Ed.).MInteGratie: over nieuwe vormen van migratie en integratie.
Cantillon, B. (2002).  Een goede structurele herverdeling is primordiaal. (Brumagne, A., Dewulf, J., Rasking, J., Vandaele, J., Van de Looverbosch, M., Ed.).De armoede uitgedaagd. Interviews over armoede en uitsluiting.. 33-40.
Verbist, G., & Verrelst J. (2010).  Een terugblik op 25 jaar USOS. De Smalle Weg naar het Zuiden. Over 25 jaar Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS).
Proost, D. (1996).  Eenoudergezinnen en echtscheiding. (Van Haegendoren, M., Vanherck, R., Ed.).Arme vrouwen?! Vrouwen in de kijker van het armoedeonderzoek.. 133-164.
De Graeve, D., & Lecluyse A. (2008).  Eigen betalingen patiënten. Handboek gezondheidseconomi. 2, 117-157.
De Graeve, D., & Xu K. (2008).  Equity in health finance. (Heggenhougen, Kris, Ed.).International encyclopedia of public health . 180-189.
De Graeve, D., & Xu K. (2009).  Equity in health finance. Health systems policy, finance and organization. 195-203.
De Graeve, D., & van Doorslaer E. (2004).  Equity in the delivery of health care in Europe and the US. (Brouwer, W., Ed.).Health economics: adding value to health care?. 121-146.
Marx, I., De Maesschalck V., & Mussche N. (2005).  Europe's new labour migration regimes. (De Smedt, Helma, Goossens, Luc, Timmerman, Christiane, Ed.).Unexpected approaches to the global society. 61-86.
Van den Bosch, K. (1998).  The evolution of Financial Poverty in Western Europe. (Rhodes, M., Mény, Y., Ed.).The Future of European Welfare. A New Social Contract? . 97-124.
Decancq, K., Goedemé T., Van den Bosch K., & Vanhille J. (2014).  The Evolution of Poverty in the European Union: Concepts, Measurement and Data. (Cantillon, Bea, Vandenbroucke, Frank, Ed.).Reconciling work and poverty reduction: how successful are European welfare states?.
Meeusen, L., & Nys A. (2014).  The Evolution of Public Social Spending 1985-2009. (Cantillon, Bea, Vandenbroucke, Frank, Ed.).Reconciling work and poverty reduction: how successful are European welfare states?.
Book
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020