Overzicht:

Bibliografie

Export 92 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is E  [Clear All Filters]
A B C D [E] F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
E
Nolan, B., & Marx I. (2009).  Economic Inequality, Poverty, and Social Exclusion. (Salverda, W., Nolan, Brian, Smeeding, T.M., Ed.).The Oxford Handbook of Economic Inequality . 315-341 .
De Graeve, D., & Kurz X. (2003).  Economische evaluatie bij mentale stoornissen. (Dierick, M., Ed.).Handboek Psychofarmacotherapie.
De Graeve, D. (1999).  Economische evaluatie bij mentale stoornissen. (Dierick, M., Ed.).Handboek Psychofarmacotherapie . 548-560.
Corluy, V., Mussche N., & Marx I. (2011).  Economische migratie of economiseren van migranten?. (Timmerman, Christiane, et al, Ed.).MInteGratie: over nieuwe vormen van migratie en integratie.
Snel, E., & Marx I. (2007).  Editoraal: Nieuwe migranten op zoek naar een beter bestaan. Tijdschrift voor Sociologie. 28(3-4), 235-244.
De Lathouwer, L. (2003).  Een evaluatie van schorsing artikel 80. Over-werk Tijdschrift van het Steunpunt WAV . 3, 122-223.
Cantillon, B. (2002).  Een goede structurele herverdeling is primordiaal. (Brumagne, A., Dewulf, J., Rasking, J., Vandaele, J., Van de Looverbosch, M., Ed.).De armoede uitgedaagd. Interviews over armoede en uitsluiting.. 33-40.
Gijselinckx, C., & Marx I. (1997).  Een nieuwe klasse-divisie in de welvaartsstaat. Tijdschrift voor Sociologie . 18(1-2), 37-52.
Devuyst, K., & Van Puyenbroeck T. (2013).  Een ongelijkheidsanalyse van de Belgische ­gemeentefondsen. Documentatieblad van het Ministerie van Financiën. 73(1), 109-155.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020