Overzicht:

Bibliografie

Export 28 results:
Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Title is F  [Clear All Filters]
A B C D E [F] G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
B
Bogaerts, K., Vandenbroucke P., Marx I., & De Graeve D. (2011).  Financiële inactiviteitsvallen bij personen met een arbeidshandicap. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. 53(1), p. 45-76.
C
Cantillon, B., De Lathouwer L., & Thirion A. (1999).  Financiële vallen in de werkloosheid en de bijstand. Nieuwsbrief Steunpunt Werk¬gelegen¬heid, Arbeid en Vorming. 9(1-2), 125-128.
Cornelis, I., & Storms B. (215).  Financieel risicogedrag bij adolescenten. (Coene, Jill, Raeymaeckers, Peter, van der Burg, Marjoke, Dierckx, Danielle, Ed.).Armoede en Sociale Uitsluiting, Jaarboek 2015 . 289-306.
D
H
L
M
P
S
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020