Overzicht:

Bibliografie

Export 28 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: First Letter Of Title is F  [Clear All Filters]
In Press
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Theeten, H., Lefevere E., Vandermeulen C., Van Damme P., & Hens N. (2013).  Factors influencing infant and adolescent vaccine uptake in Flanders (Belgium). (Manfredi, Piero, D'Onofrio, Alberto, Ed.).Modelling the interplay between human behaviour and the spread of infectious diseases. 43-58.
2012
2011
Bogaerts, K., Vandenbroucke P., Marx I., & De Graeve D. (2011).  Financiële inactiviteitsvallen bij personen met een arbeidshandicap. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. 53(1), p. 45-76.
2010
2004
2002
2001
2000
1999
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020