Overzicht:

Bibliografie

Export 81 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is H  [Clear All Filters]
Working Paper
Unpublished
Thesis
Other Journal Article
De Lathouwer, L. (1997).  Het Belgische werkloosheidsstelsel in internationaal perspectief. Economisch en Sociaal Tijdschrift. 2, 195-238.
Andries, M. (1996).  Het bestaansminimum als laatste wapen van de sociale zekerheid in de strijd tegen de armoede. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid . 3, 655-674.
Verbist, G. (2003).  Het effect van de belastingen op inkomensongelijkheid: België in een internationaal perspectief. Over.Werk, Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming . 13(4), 125-129.
Van den Bosch, K., & Breda J. (2005).  Het meten van de effecten van beleid. Inleiding.. Tijdschrift voor Sociologie . 26(1-2), 5-14.
Dekkers, G. (1998).  Het Nederlandse pensioenstelsel vanuit Belgisch perspectief. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid . 40(1), 35-59.
Ghysels, J., & Van Lancker W. (2009).  Het ongelijke gebruik van kinderopvang in Vlaanderen. Tijdschrift voor welzijnswerk. 33(304), 13-23.
Cantillon, B., & Verbist G. (2002).  Het profijt van de belastinghervorming. Tijdschrift voor Welzijnswerk . 26(243), 5-11.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020