Overzicht:

Bibliografie

Export 81 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Asc)]
Filters: First Letter Of Title is H  [Clear All Filters]
1993
1995
Deleeck, H. (1995).  Het sociaal beleid. (Dewachter, W., Ed.).Tussen staat en Maatschappij, 1945-1995. Christen-democratie in België. . 345-377.
1996
1997
1998
Dekkers, G. (1998).  Het Nederlandse pensioenstelsel vanuit Belgisch perspectief. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid . 40(1), 35-59.
van Dam, R., & Van den Bosch K. (1998).  Hoeveel armen zijn er in België. Tijdschrift voor Welzijnswerk . 22(211), 5-13.
Tan, B. (1998).  Hoofdstuk 1: Input. Blijvende sociale ongelijkheden in deelname aan het hoger onderwijs in Vlaanderen.. Vlaamse onderwijsindicatoren in internationaal perspectief. . Editie 1998, 55-64.
1999
2000
2001
2002
2003
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020