Overzicht:

Bibliografie

Export 71 results:
Sort by: Author [ Title  (Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is I  [Clear All Filters]
A B C D E F G H [I] J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
I
Verhaeghe, P. - P., Pintelon O., & Dierckx S. (2010).  Is sp.a 'te links' of Vlaanderen 'te rechts'?. Samenleving en Politiek. 17(7), 46-53.
Marx, I. (1997).  Is a new social question emerging?. (McKenna, M., Ed.).The End of the Welfare State? Social Policy, Citizenship rights and Welfare Provision in a Changing Europe .
Cantillon, B., & Vandenbroucke F. (2014).  Introduction. (Cantillon, Bea, Vandenbroucke, Frank, Ed.).Reconciling work and poverty reduction: how successful are European welfare states?.
Cantillon, B., Lefebure S., & Van den Bosch K. (2009).  Inleiding. (Cantillon, Bea, Van den Bosch, Karel, Lefebure, Stijn, Ed.).Ouderen in Vlaanderen en Europa. Tussen vermogen en afhankelijkheid. 11-18.
De Graeve, D., & Duchesne I. (1997).  Inkomensgerelateerde verschillen in gezondheid en in de consumptie van medische zorg. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid . 39(maart ), 5-13.
Andries, M. (1995).  Inkomensdualisering tussen werkenden en uitkeringstrekkers op aktieve leeftijd?. (Van der Hallen, P., Ed.).Arbeidsmarktonderzoekersdag 1995. Verslagboek. . 27-41.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020