Overzicht:

Bibliografie

Export 7 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is J  [Clear All Filters]
Other Journal Article
De Lathouwer, L. (2000).  Jobcreatie is geen substituut voor armoedebestrijding. Lessen uit de Nederlandse polder. Welzijnsgids – Welzijnszorg, Armoedebestrijding . 38, 51-68.
De Lathouwer, L. (1997).  Jongeren en Bijstand: oorzaken en remedies. OCMW-Visies . 12(3), 18-25.
Tan, B. (1997).  Jongeren in de bijstand: een kwetsbare categorie die groeit. Nieuws uit de Marge . 11(3), 45-50.
Jaarverslag
International peer-reviewed journal article
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020