Overzicht:

Bibliografie

Export 56 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is M  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L [M] N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
M
Vandenbroucke, F., & Diris R. (2014).  Mapping at-risk-of-poverty rates, Household Employment and Social Spending. (Cantillon, Bea, Vandenbroucke, Frank, Ed.).Reconciling work and poverty reduction: how successful are European welfare states?.
Vanhille, J., Goedemé T., Penne T., Van Thielen L., & Storms B. (2018).  Measuring water affordability in developed economies. The added value of a needs-based approach. The added value of a needs-based approach. Journal of environmental management, . 611-620.
De Lathouwer, L. (2000).  Meer werk is geen garantie voor minder armoede en minder ongelijkheid. Kritische reflecties bij het poldermodel vanuit België.. (Salverda, W., Delsen, L., Ed.).De houdbaarheid van het Nederlandse 'model': verder met loonmatiging en deeltijdarbeid? . 57-71.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020