Overzicht:

Bibliografie

Export 58 results:
Sort by: Author [ Title  (Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is M  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L [M] N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
M
Raeymaeckers, P., & Goedemé T. (2008).  Multidimensionele armoede in de Oost-Europese EU-lidstaten. (Dewilde, Caroline, Raeymaeckers, Peter, Ed.).Multidimensionele armoede in Europa. Individuele en institutionele determinanten. 151-177.
Goedemé, T., & Raeymaeckers P. (2008).  Multidimensionele armoede bij ouderen in Oost-Europa. De impact van pensioenen en tewerkstelling. (Dewilde, Caroline, Raeymaeckers, Peter, Ed.).Multidimensionele armoede in Europa. Individuele en institutionele determinanten. 179-213.
Verbist, G. (2003).  MISIM, een microsimulatiemodel voor personenbelasting en sociale zekerheid. Economisch en Sociaal Tijdschrift . 57(3), 221-248.
Verbist, G. (2003).  MISIM, een microsimulatiemodel voor personenbelasting en sociale zekerheid. Maandschrift Economie (co-publicatie met het Economisch en Sociaal Tijdschrift). 67, 451-473.
Despontin, M., & Jegers M. (1996).  Minimumuitkeringen en minimumtrekkers in de Belgische sociale zekerheid. De sociale zekerheid verzekerd? Volume 2. 2, 167-190.
Marchal, S., Marx I., & Mechelen, Van N. (2016).  Minimum income protection in the austerity tide. IZA journal of European labor studies. 5, 1–20. Abstract
Marx, I., & Nelson K. (2013).  Minimum Income Protection in Flux. Reconciling Work and Welfare in Europe. 360 p..
Cantillon, B., Van Mechelen N., & Schulte B. (2008).  Minimum income policies in old and new member states. (Alber, J., Fahey, T., Saraceno, C., Ed.).Handbook of Quality of Life in the Enlarged European Union. 218-234.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020