Overzicht:

Bibliografie

Export 56 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: First Letter Of Title is M  [Clear All Filters]
Book
Marx, I., & Nelson K. (2013).  Minimum Income Protection in Flux. Reconciling Work and Welfare in Europe. 360 p..
Book Chapter
Vandenbroucke, F., & Diris R. (2014).  Mapping at-risk-of-poverty rates, Household Employment and Social Spending. (Cantillon, Bea, Vandenbroucke, Frank, Ed.).Reconciling work and poverty reduction: how successful are European welfare states?.
De Lathouwer, L. (2000).  Meer werk is geen garantie voor minder armoede en minder ongelijkheid. Kritische reflecties bij het poldermodel vanuit België.. (Salverda, W., Delsen, L., Ed.).De houdbaarheid van het Nederlandse 'model': verder met loonmatiging en deeltijdarbeid? . 57-71.
Marx, I. (1997).  Meer werk voor meer welvaart en minder armoede?. (Van Hoof, K., Ed.).De arbeidsmarktonderzoekersdag 1997. Verslagboek.. 133-148.
Cantillon, B., Van Mechelen N., & Schulte B. (2008).  Minimum income policies in old and new member states. (Alber, J., Fahey, T., Saraceno, C., Ed.).Handbook of Quality of Life in the Enlarged European Union. 218-234.
Despontin, M., & Jegers M. (1996).  Minimumuitkeringen en minimumtrekkers in de Belgische sociale zekerheid. De sociale zekerheid verzekerd? Volume 2. 2, 167-190.
Goedemé, T., & Raeymaeckers P. (2008).  Multidimensionele armoede bij ouderen in Oost-Europa. De impact van pensioenen en tewerkstelling. (Dewilde, Caroline, Raeymaeckers, Peter, Ed.).Multidimensionele armoede in Europa. Individuele en institutionele determinanten. 179-213.
Raeymaeckers, P., & Goedemé T. (2008).  Multidimensionele armoede in de Oost-Europese EU-lidstaten. (Dewilde, Caroline, Raeymaeckers, Peter, Ed.).Multidimensionele armoede in Europa. Individuele en institutionele determinanten. 151-177.
CSB Bericht
International peer-reviewed journal article
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020