Overzicht:

Bibliografie

Export 22 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is N  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M [N] O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
N
Marx, I. (1996).  Naar een complementariteit van arbeid en sociale zekerheid. Nieuwsbrief Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming . 6(3), 47-53.
Cantillon, B., Deleeck H., & Van den Bosch K. (2001).  Naar een Europese armoedenorm: aanbevelingen. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid . 43(2), 261-281.
Cantillon, B., & Marx I. (1996).  Naar een sociaal doelmatig tewerkstellingsbeleid. (Reyns, C., Ed.).Werk¬gelegen¬heid en inkomen . 30-66.
Marx, I., & Van Mechelen N. (2009).  Naar Europese normen inzake minimuminkomensbescherming: obstakels en uitdagingen. (Vranken, Jan, Campaert, Geert, Dierckx, Danielle, Haarlem, A.V., Ed.).Arm Europa. Over armoede en armoedebestrijiding op het Europese niveau . 179-194.
Gilles, W., Kesteloot K., De Graeve D., & Jegers M. (2001).  Nederland . Acta Hospitalia . 41(1), 5-23.
Gilles, W., Kesteloot K., De Graeve D., & Jegers M. (2001).  Nederland. Acta Hospitalia . 41(1), 5-23.
Marx, I., & Nelson K. (2013).  A New Dawn for Minimum Income Protection?. (Marx, Ive, Nelson, Kenneth, Ed.).Minimum Income Protection in Flux. 1-27.
Cantillon, B. (2008).  Niet de oorzaak van de armoede maar waarom die ondanks onze welvaart niet vermindert, houdt me mateloos bezig. Kennismakers. 80 jaar Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. 62-69.
Goedemé, T. (2005).  Nieuw Roemeens pensioenstelsel minder solidair dan Belgische tegenpool. Over.Werk: Tijdschrift van het Steunpunt WSE / Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming. 15(4), 118-121.
Marchal, S., & Mechelen, Van N. (2015).  Nil novi sub sole? Actieve inclusie in Europese bijstandsstelsels. Armoede en sociale uitsluiting : jaarboek 2015 / Dierckx, Danielle [edit.]; et al.. 57–75.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020