Overzicht:

Bibliografie

Export 31 results:
Sort by: [ Author  (Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Title is O  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N [O] P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
S
R
M
K
Kuypers, S. (2018).  Onze vermogensverdeling? Alles kan beter. Samenleving en Politiek. 25(4), 35-40. Abstract  Download: SamPol_apr18_Thema_SarahKuypers.pdf (94.96 KB)
H
G
D
C
Cantillon, B., & Thirion A. (1998).  Op weg naar een activerende verzorgingsstaat. Tussentijdse balans van het PWA-experiment. Nieuwsbrief Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming. 8(1-2), 79-83.
Cantillon, B. (2004).  Open methode van coördinatie: de weg naar een sociaal Europa?. De gids op maatschappelijk gebied. 95(4), 35-44.
Cantillon, B. (2010).  Ouderen in onze samenleving. (Anckaert, L., Van den Bossche, S., Ed.).Met de jaren. Gelukkig en gelovig ouder worden, . 10-13.
Cantillon, B., Verbist G., & Rombaut K. (2008).  Outputfinanciering voor het hoger onderwijs: de situatie in België (Vlaanderen). Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid . 2007-2008(1-2), 95-109.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020