Overzicht:

Bibliografie

Export 92 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is S  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R [S] T U V W X Y Z   [Show ALL]
S
Deleeck, H. (2000).  Sociale Zekerheid en inkomensherverdeling in België van 1966 naar 1999. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid . 919-949.
Cantillon, B., & De Maesschalck V. (2008).  Sociale zekerheid, transferten en federalisme in België. (Cantillon, Bea, De Maesschalck, Veerle, Ed.).Gedachten over sociaal federalisme/Réflexions sur le fédéralisme social. 131-162.
Cantillon, B., & De Maesschalck V. (2007).  Sociale zekerheid, transferten en federalisme in België. Belgisch Tijdschift voor Sociale Zekerheid . 49(2), 379-409.
Cantillon, B., & De Maesschalck V. (2007).  Sociale zekerheid, transferten en federalisme in België. Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid . 49(2), 379-408. Abstract
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020