Overzicht:

Bibliografie

Export 92 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is S  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R [S] T U V W X Y Z   [Show ALL]
S
De Lathouwer, L., & Bogaerts K. (2000).  Schorsingen, een negatieve prikkel voor herintrede op de arbeidsmarkt?. Nieuwsbrief van het steunpunt WAV . 10(1-2), 128-134.
Cantillon, B., & De Maesschalck V. (2007).  Securité Sociale, transferts et fédéralimse en Belgique. Revue Belge de Sécurité Sociale. 49(2), 365-398.
Cantillon, B. (1997).  Senatoren reflecteerden over werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting.. Nieuwsbrief Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming. 3, 132-136.
De Lathouwer, L. (2005).  Shifting Responsabilities in Social Security: the Case of the Belgian Time credit. (de Beer, Paul, Ed.).Shifting Responsabilities (Conference Report). 41-62.
Marx, I., & Horemans J. (2013).  Should we care about part-time work from a poverty perspective? An analysis of the EU15 countries. (Koch, Max, Fritz, Martin, Ed.).Non-standard employment in Europe : paradigms, prevalence and policy responses. 169-189.
Marx, I. (2005).  Sociaal Europa = een werkend Europa?. Over.Werk, Tijdschrift van het Steunpunt WAV. 15(2-3), 116-120.
Cantillon, B. (2006).  Sociaal Europa: In verscheidenheid verenigd', Standpunten 'Welke toekomst voor welk Europa?. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten . 4, 19-34.
Mussche, N. (2011).  Social citizenship vs. the territoriality principle: lessons for Flanders' solidarity circle. (Cantillon, Bea, Popelier, Patricia, Mussche, Ninke, Ed.).Social Federalism: The Creation of a Layered Welfare State. The Belgian case. p. 171-196.
Carpentier, S., Marx I., & Van den Bosch K. (2011).  Social Cohesion: Does Income Inequality Matter?. Social Cohesion. Contemporary Theoretical Perspectives on the Study of Social Cohesion and Social Capital, 15 May 2008. 197-211.
Kuypers, S., & Marx I. (2016).  Social concertation and middle-class stability in Belgium. (Vaughan-Whitehead, Daniel, Ed.).Europe's Disappearing Middle Class? Evidence from the World of Work. 112-159.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020