Overzicht:

Bibliografie

Export 38 results:
Sort by: Author [ Title  (Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is T  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S [T] U V W X Y Z   [Show ALL]
T
Marx, I. (2013).  Typen von Sozialpolitiken und deren Geschichte. (Porsche-Ludwig, Markus, Gieler, Wolfgang, Bellers, Jürgen, Ed.).Handbuch Sozialpolitiken der Welt. 31, p. 118-123.
de Beer, P. P. T., De Lathouwer L., & Vos K. (2002).  Twintig jaar na Wassenaar. Succesformule of overleefd model?. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken . 18(4), 279-281.
De Lathouwer, L. (1997).  Twintig jaar beleidsontwikkelingen in de Belgische werkloosheidsverzekering. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid . 39(3-4), 817-879.
Cantillon, B., Andries M., Meulemans B., & Tan B. (1996).  Twintig jaar armoede en beleid inzake armoedebestrijding. 25 jaar Dienst Maatschappelijk Werk in CM: studie en ontmoetingsdag.
Cantillon, B., Andries M., Meulemans B., & Tan B. (1996).  Twintig jaar armoede en beleid inzake armoedebestrijding. Economisch en Sociaal Tijdschrift . 50(1), 5-36.
Marx, I. (2002).  Tussen woord en daad … Arbeidsmigratiebeleid in Europa. Over.Werk, Tijdschrift van het Steunpunt WAV. 12(4), 134-140.
Cantillon, B. (2004).  Tussen federalisme en subsidiariteit: de weg naar 'Sociaal Europa'. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. 579-604.
Cantillon, B. (2004).  Tussen federalisme en subsidiariteit: de weg naar 'Sociaal Europa. Standpunten / Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. 1, 5-23.
Marx, I., & Nolan B. (2013).  Trabajadores probres. Papeles de Economía Española. 135, pp. 99-118.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020