Overzicht:

Bibliografie

Export 13 results:
Sort by: Author [ Title  (Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is U  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T [U] V W X Y Z   [Show ALL]
U
De Graeve, D., & Adriaenssen I. (2001).  The use of economic evaluation in healthcare allocation. (Parket, M., Ed.).The Cambridge medical ethics workbook: case studies, commentaries and activities.. 251-257.
De Lathouwer, L. (1996).  Universaliteit en selectiviteit in werkloosheidsstelsels. Nieuwsbrief Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming . 4, 104-110.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020