Overzicht:

Bibliografie

Export 24 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Asc)]
Filters: First Letter Of Title is V  [Clear All Filters]
1995
1996
1997
Cantillon, B. (1997).  Vrouwenarmoede: de prijs voor een onvoltooide emancipatie. (Van Langendonck, J., Ed.).Liber Amicorum Roger Dillemans. Deel II. Socialezekerheidsrecht.. 21-53.
1999
Cantillon, B. (1999).  Vrouwen-armoede: de prijs voor een onvoltooide emancipatie. (Cantillon, Bea, Ed.).De welvaartsstaat in de kering. 195-216.
2000
Van Mechelen, N. (2000).  Vacatures. De arbeidsmarkt in Vlaanderen. 5, p.161-168.
Cantillon, B. (2000).  Van de actieve naar de pluri-actieve welvaartsstaat. Tijdschrift voor Welzijnswerk. 24(230), 5-19.
Deleeck, H. (2000).  Veroudering en de pensioenen. Een samenleving voor alle leeftijden: eenentwintig aandachtpunten voor de eenentwintigste eeuw (Referatenboek van de Slotconferentie Internationaal Jaar van de Ouderen, Gent, ICC, 18 april 2000). 23-45.
Van Mechelen, N. (2000).  Vlaanderen in België en Europa. De arbeidsmarkt in Vlaanderen. 5, 53-64.
2001
2002
Vos, K., de Beer P. P. T., & De Lathouwer L. (2002).  Verleden en toekomst van het poldermodel. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken . 18(4), 403-410.
Deleeck, H. (2002).  Verzorgingssector heeft (nog) meer mensen dan geld nodig. De Gids op Maatschappelijk Gebied . 93(1), 9-21.
2003
2004
2010
2012
2014
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020