Overzicht:

Bibliografie

Export 74 results:
Sort by: Author [ Title  (Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is W  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V [W] X Y Z   [Show ALL]
W
Marx, I. (2019).  The working poor. (Greve, Bent, Ed.).Routledge International Handbook of Poverty. 245-255.
Van den Bosch, K., & van Dam R. (2001).  Woonkosten en de meting van inkomensarmoede. (Vranken, Jan, Geldof, Dirk, Van Menxel, G., Van Ouytsel, J., Ed.).Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2001.. 121-133.
Carpentier, S. (2008).  Wie Draagt de Schuld? Over Problematische Schulden en Armoede. De Gids op Maatschappelijk Gebied. November, 43-46.
Van Lancker, W., & Ghysels J. (2014).  Who Benefits from Investment Policies? The Case of Family Activation in European Countries. (Cantillon, Bea, Vandenbroucke, Frank, Ed.).Reconciling work and poverty reduction: how successful are European welfare states?.
Marx, I., & Verbist G. (2008).  When famialism fails: the nature and causes of in-work poverty in Belgium. (Andreβ, H.-J., Lohmann, H., Ed.).The Working Poor in Europe. Employment, Poverty and Globalization.. 77-95 .
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020