Overzicht:

Bibliografie

Export 10 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: First Letter Of Title is Z  [Clear All Filters]
2007
2006
De Lathouwer, L., Debacker M., & Bogaerts K. (2006).  Zorg in moderne verzorgingsstaten en sociaal beleid: het Belgische tijdskrediet. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid . 48(3), 367-399.
2003
2001
1998
Gijselinckx, C. (1998).  Zijn arbeidsongeschikten bestaansonzekerder dan andere Belgen? Resultaten van een eerste verkennend onderzoek. CIB-tijdschrift (Chronische Inflammatoire Bindweefsel¬ziekten Liga). 2(juni), 17-19.
1997
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020