Overzicht:

De legitimiteit van armoedebestrijding

TitleDe legitimiteit van armoedebestrijding
Publication TypeOther Journal Article
Year of Publication2010
AuthorsRyckbosch, W., & Van Lancker W.
JournalSamenleving en Politiek
Volume19
Issue1
Pagination60-68
Abstract

Naar aanleiding van het Europese jaar van de Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting richten Wouter Ryckbosch en Wim Van Lancker de aandacht in deze bijdrage op de legitimiteit van armoedebestrijding. Het startpunt vormt de vraag waarom de rijke welvaartsstaten geen vooruitgang meer boeken in de strijd tegen armoede. De auteurs buigen zich echter niet over de klassieke oorzaken en het falen van het armoedebeleid, maar verdiepen zich in de impliciete tendensen die aan de grondslag liggen van dat beleid. Twee elementen staan daarbij centraal: een verschuiving in de perceptie van armoede enerzijds en een aantasting van de wederkerigheid in het herverdelingssysteem anderzijds.

URLhttp://www.stichtinggerritkreveld.be/ECMS_CLIENT/configuration/pages/artikel.php?aid=1036
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020