Overzicht:

Policy Brief : Crisis and the Welfare State. The Need for a New Distributional Agenda

TitlePolicy Brief : Crisis and the Welfare State. The Need for a New Distributional Agenda
Publication TypeOther Journal Article
Year of Publication2010
AuthorsCantillon, B.
Abstract

In dit artikel argumenteert de auteur dat het Europese sociale beleid zich - met het oog op de uitdagingen die een beperking van de overheidsuitgaven in tijden van crisis met zich meebrengen enerzijds en de kosten die nieuwe sociale risico’s in toenemende mate genereren anderzijds – primair zou moeten focussen op een versterking van de herverdelende agenda en op de verhoging van de efficiëntie.

URLhttp://www.fljs.org
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020