Overzicht:

CSB Bericht - Bevoegdheidsverdeling en solidariteitskringen in een gelaagde welvaartsstaat. Elementen voor een rationeel debat over de ruimte voor een Vlaams sociaal beleid

07 May 2010

Dit bericht is het inleidende hoofdstuk uit het boek: "De gelaagde welvaartsstaat. Naar een Vlaamse sociale bescherming in België en Europa?" (Antwerpen, Intersentia, 2010) en reflecteert over de ontwikkeling van een Vlaamse sociale bescherming in het federale België en Europa. Het vertrekt van de vaststelling dat de introductie van de Vlaamse zorgverzekering in 1999 een belangrijke verdere stap betekende voor de vestiging in België van een gelaagde welvaartsstaat.

Vanuit de wezenlijke doelstellingen van de sociale zekerheid, te weten het waarborgen van bestaanszekerheid aan zo veel mogelijk personen, kan een complementaire Vlaamse (en Waalse) sociale bescherming en/of een grotere bevoegdheid in de uitvoering van de federale bescherming nieuwe mogelijkheden bieden. Het biedt immers de mogelijkheid om innovatief sociaal beleid te voeren en betere aansluiting te vinden bij de regionale behoeften en beleid.

klik hier

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020