Overzicht:

CSB Bericht - De geografie van de sociale zekerheid in België

22 Jul 2010

Stelsels van sociale zekerheid genereren herverdelingen van inkomens tussen regionale entiteiten. De systemen van inter-persoonlijke herverdeling geven aanleiding tot geldstromen tussen de verschillende deelgebieden van een land in de mate dati) sociale risico’s ongelijk verdeeld zijn over de regio’s en/of ii) de capaciteit om bij te dragen aan de stelsels van sociale zekerheid regionaal verschilt en/of iii) er verschillen zijn in de uitvoeringswijze van de stelsels van de sociale zekerheid en/of in de inhoud van het flankerende beleid (bv. arbeidsbemiddeling, onderwijs, etc.).

In België wordt daarbij doorgaans gekeken naar de transferten tussen de politiek relevante deelentiteiten, Vlaanderen en Wallonië. In dit CSB-Bericht schetsen B. Cantillon, S. De Blust en A. Van den Heede de geografische structuur van de inter-persoonlijke transfers door de verdeling van sociale zekerheidsbijdragen en uitkeringen op gemeentelijk niveau in kaart te brengen.

Klik hier om het CSB Bericht te raadpegen

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020