Overzicht:

Het leefloon en alternatieven voor de SPI-vrijstelling van bestaansmiddelen. Analyse van werkloosheidsvallen voor leefloners in België

04 Jun 2010

Deze studie (gezamenlijk uitgevoerd door onderzoekers van het Federaal Planbureau en het Centrum voor Sociaal Beleid in opdracht van de Koning Boudewijnstichting) analyseert de werkloosheidsvallen voor leefloners in België.

Ze berekent voor verschillende gezinstypes de netto-inkomensverschillen bij volledige inactiviteit, bij deeltijds werk, en bij voltijds werk. Vervolgens simuleert ze voor dezelfde gezinstypes het netto-inkomen op basis van alternatieve systemen in Frankrijk, Nederland en Duitsland.

Auteur(s):
Greet De Vil, Bureau fédéral du Plan en Natascha Van Mechelen, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

Klik hier om het rapport te raadplegen

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020