Overzicht:

New CSB Working Paper: Social Security and Poverty Reduction in Rich Welfare States : Cracks in the Post War Policy Paradigm, Avenues for the Future

15 Nov 2018

Is het krachtigste armoedebestrijdingsinstrument waarover de verzorgingsstaat beschikt, minder effectief? En zo ja, waarom? Dit document zal beweren dat er geen eenduidige antwoorden op deze vragen zijn. Overigens zijn de verschillen tussen rijke verzorgingsstaten veel te groot. Wij stellen echter dat, naast de grote variatie in nationale ervaringen, veranderingen in gezins-, werkgelegenheids- en loonstructuren het armoedeverlagende vermogen van de sociale zekerheid op een systemisch niveau hebben beïnvloed. Als gevolg hiervan is, hoewel versobering zeker niet de algemene regel is geweest, de armoede onder huishoudens die het meest afhankelijk zijn van sociale bescherming in veel landen aanzienlijk toegenomen zijn. Dit roept de vraag op hoe vooruitgang kan worden geboekt in een toekomst die er somber uitziet dan het verleden.
 
click here to read the Working Paper

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020