Overzicht:

Nieuw CSB Bericht: Inkomen en diversiteit: onderzoek naar de inkomenspositie van migranten in België

07 Apr 2010

Sinds geruime tijd kent België een sterk stijgend migratiesaldo. Het is algemeen geweten dat niet-westerse immigranten in België op sociaaleconomisch vlak minder sterk staan dan autochtonen.

Dit bericht wil op basis van de ‘Enquête naar inkomen en levensomstandigheden’ (EU-SILC) een bijdrage leveren aan het onderzoek naar de sociaaleconomische positie van migranten in België. Voor België werden deze gegevens nog nauwelijks ontgonnen met betrekking tot migranten.

Met deze verkennende analyse hopen we dan ook een lacune op te vullen. In dit bericht brengen we de sociaaleconomische kloof tussen autochtonen en migranten in België in kaart en gaan we de positie na betreffende arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Aangezien een arbeidsinkomen hierbij een centrale rol speelt, proberen we te achterhalen welke de determinanten zijn van de verschillen in tewerkstellingskans tussen autochtonen en migranten in België.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020