Overzicht:

Nieuw CSB Working Paper: A Pan-European Perspective on Low-Income Dynamics in the EU

26 Apr 2017

In deze paper analyseren Tim Goedemé, Lorena Zardo Trindade en Frank Vandenbroucke de verdeling van huishoudinkomens in de Europese Unie. In tegenstelling tot de meeste analyses vertrekken ze van een pan-Europees perspectief. Hiervoor worden inkomens tussen landen vergeleken, rekening houdend met gemiddelde prijsverschillen. Op basis van EU-SILC gegevens van 2008 tot 2014 stellen de auteurs vast dat er zich heel wat veranderingen hebben voorgedaan aan de onderkant van de inkomensverdeling. Terwijl in een aantal Oost-Europese landen de inkomens zijn gestegen in vergelijking met het Europees mediaan inkomen, zijn deze in een aantal landen, en in het bijzonder Griekenland, heel sterk gedaald. Bovendien stellen de auteurs vast dat geen enkel land er in is geslaagd om een daling van het aandeel van de bevolking met een laag inkomen vanuit Europees perspectief, te combineren met een daling van lage inkomens vanuit nationaal perspectief. Deze bevindingen wijzen op het belang van een tweeledige visie op solidariteit in Europa: een nationaal en een pan-Europees. 
 
Working Paper Auteur: Tim Goedemé, Lorena Zardo Trindade & Frank Vandenbroucke
 
Klik hier om het CSB Working Paper te lezen

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2018