Overzicht:

Nieuw CSB Working Paper: Atypical Employment and In-Work Poverty: A Different Story for Part-Timers and Temporary Workers?

26 Apr 2017

Terwijl werk gezien wordt als de beste bescherming tegen armoede, vertonen werknemers met een niet standaard contract een systematisch een hoger armoederisico in Europa. De theoretische en empirische verklaringen hiervoor zijn echter niet éénduidig. Aangezien een laag loon en werkende armoede beperkt overlappen, zijn er mogelijk andere redenen waarom in het bijzonder mensen met een deeltijds of tijdelijke arbeidscontract een verhoogd armoederisico vertonen. Deze worden in dit paper onderzocht. De resultaten geven aan dat zowel een tijdelijk als een deeltijds contract zorgt dat mensen een lager loon hebben. Hierdoor zijn ze minder in staat om te voorzien in hun eigen levensonderhoud, en dus ook dat van andere gezinsleden. Toch blijft het armoede risico van zowel deeltijds werkenden als mensen met een tijdelijk contract beperkt als we rekening houden met alle inkomens in het gezin. Sociale zekerheidsuitkeringen beschermen mensen met een tijdelijk contract in de meeste Europese landen. Deeltijds werkenden worden beschermd door het arbeidsinkomen van andere gezinsleden, maar we de mate waarin verschilt sterk per land. 
 
Working Paper Auteur: Jeroen Horemans
 
Klik hier om het CSB Working Paper te lezen

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020