Overzicht:

Nieuwe CSB Working Paper: De opname van de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen

20 Nov 2017

Deze nieuwe studie voerden onderzoekers van het Centrum voor Sociaal Beleid en de faculteit TEW samen een veldexperiment uit in samenwerking met CM. Meer bepaald werd van de zogenaamde 'proactieve controle' van CM-leden gebruik gemaakt om te testen wat het effect is van het versturen van brieven en flyers naar gezinnen met een laag inkomen op de opname van de verhoogde tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming zorgt er onder meer voor dat mensen minder remgeld moeten betalen. De studie stelt vast dat de opname van de verhoogde tegemoetkoming minstens verdrievoudigd als gevolg van de 'proactieve contactnames' van kwetsbare gezinnen, hoewel er grote geografische verschillen zijn. De groep die de verhoogde tegemoetkoming niet opneemt lijkt gemiddeld genomen minder kwetsbaar te zijn dan de groep die op de contactname reageert. De onderzoekers concluderen dan ook dat de 'proatieve controle' grotendeels in haar opzet is geslaagd.
 
Lees hier de working paper

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019