Overzicht:

Working paper: Female employment, institutions and the role of reference groups

24 Jun 2010

In deze working paper analyseren Wim Van Lancker en Joris Ghysels het effect van instituties op de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen in de Europese Unie. In het bijzonder gaan ze na hoe de beschikbaarheid van publieke kinderopvang en tewerkstelling in de publieke sector de deelname van vrouwen tussen 20 en 49 jaar beïnvloedt.

Op basis van een logistisch multi level model komen ze tot de bevinding dat zowel de beschikbaarheid van publieke kinderopvang als tewerkstelling in de publieke sector hand in hand gaan met een hogere kans op tewerkstelling van vrouwen. De impact van deze instituties hangt echter ten dele af van de sociale groep waartoe vrouwen behoren. Deze is het grootst voor vrouwen met een lager en gemiddeld scholingsniveau. Ten slotte blijkt ook dat – ceteris paribus – de tewerkstellingsmogelijkheden in niet-stedelijke gebieden beter zijn dan in stedelijke gebieden.

Klik hier om alle working papers te raadplegen

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020