Overzicht:

Taxing Care : enhancing the childcare time in the dual earner era

Attachment: 
TitleTaxing Care : enhancing the childcare time in the dual earner era
Publication TypeWorking Paper
AuthorsGhysels, J., Verbist G., & Vanhille J.
PublisherUA/Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck
Place PublishedAntwerpen
Year of Publication2010
NumberWP 10/01
Abstract

Dit artikel verkent de idee van een zogenaamde ‘zorgtijduitkering’. Het betreft een financiële tegemoetkoming voor gezinnen met kinderen die drie doelstellingen met elkaar tracht te verzoenen : i) het waarborgen van keuzevrijheid op het vlak van de combinatie van arbeid en gezin, ii) een herwaardering van zorg(tijd) van ouders voor hun kinderen en iii) een hoog niveau van arbeidsmarktparticipatie. De hoogte van de voorgestelde tegemoetkoming zou afnemen naarmate de kinderen ouder worden en volgt daarmee de evolutie van de zorgintensiteit zoals die vandaag bij gezinnen met kinderen terug te vinden is (deze daalt immers naarmate de leeftijd van de kinderen stijgt). Op deze manier nemen ook de financiële incentieven voor een (her)intrede in de arbeidsmarkt toe met de leeftijd van de kinderen. Omdat de voorgestelde tegemoetkoming een universeel karakter zou kennen (en dus niet gekoppeld zou zijn aan bepaalde voorwaarden), neemt ze een neutrale positie in ten aanzien van de keuze die ouders maken inzake de combinatie arbeid-gezin. Ouders zullen niet gestuurd worden in hun beslissing de zorg voor hun kinderen zelf op te nemen dan wel gebruik te maken van externe zorgvoorzieningen, door de hoogte of de toekenningsvoorwaarden van de uitkering.

Een simulatie van de eerste-orde-effecten vervangt verschillende huidige beleidsmaatregelen die keuzegevoelig zijn (huwelijksquotiënt en subsidiëring van kinderopvang), door een zorgtijduitkering die de overheid net evenveel kost (budgettair neutraal). De resultaten van deze oefening wijzen uit dat vooral kostwinnersgezinnen inkomen zouden verliezen bij de invoering van dit systeem, al stijgt hun armoederisico nauwelijks. Grote vooruitgang zou de maatregel dan weer betekenen voor de alleenstaande ouders, wiens armoederisico met een kwart zou afnemen.

Keywordschildcare, equal opportunities, income taxes, parental time allocation, policy simulation, social justice
Citation Key1093
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020